Pořádáme
x
Investiční skupina NATLAND Group na českém a slovenském trhu aktivně vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti primárně v segmentu středně velkých firem a rezidenčních nemovitostních projektů. Kromě investic poskytujeme také speciální formy financování pro středně velké podniky a investory.

Private Equity, Distressed Assets a krizové řízení, Seed a Venture Capital.

Investujeme převážně do středně velkých a velkých projektů v oblasti rezidenčního developmentu.

Investments

Investujeme do majetkových účastí v perspektivních středně velkých podnicích, do zajímavých projektů v rané fázi vývoje, ale i do společností ve složité ekonomické situaci (tzv. distressed assets). Neposkytujeme jen finanční zdroje, náš tým se aktivně podílí i na nutných opatřeních identifikovaných v rozvojovém nebo restrukturalizačním plánu, který s managementem a vlastníky dané společnosti společně připravujeme.

Zároveň poskytujeme i speciální druhy finančních služeb - restrukturalizační, mezaninové či tollingové - všude tam, kde vlastníci firmy či její management potřebují finančního partnera k překonání složité finanční situace nebo k financování rozvoje v případě nedostatečných vlastních zdrojů (equity).

Investments v číslech

Real Estate

Vyhledáváme příležitosti na trhu a investujeme tam, kde vidíme silný potenciál rozvoje. Soustředíme se především na oblast rezidenčního developmentu. Jsme schopni velmi pružně reagovat na finanční potřeby projektu a spolu s vlastním týmem pokrývajícím všechny životní etapy projektů – přípravu, design, tržní analýzu, projektový management, marketing i prodej - myslíme dál než na perspektivu výnosů. Vždy se proto snažíme prosazovat kvalitativní trendy i promyšlený design. Příkladem naší úspěšné práce je řada ocenění, která naše projekty v hodnocení odborné i laické veřejnosti získávají.

Real Estate v číslech

Naše projekty

Řídíme se pravidlem, že lepší než o sobě mluvit, je tvrdě pracovat, vytvářet hodnoty a prezentovat se výsledky.

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Případová studie

Natland Group

Jsme investiční skupina NATLAND Group, která aktivně vyhledává a zhodnocuje investiční příležitosti v segmentu středně velkých firem a rezidenčního developmentu. Kromě investic také poskytujeme různé formy speciálních finančních služeb pro středně velké podniky a investory.

Nejsme instituce, nesvazují nás složité předpisy a metodiky. Jsme flexibilní, máme zdravý přístup k riziku, díky přímému zapojení všech akcionářů do řízení společnosti se rozhodujeme rychle.

Za dlouhodobým úspěšným rozvojem skupiny NATLAND Group stojí naše dlouholeté zkušenosti, schopnost akceptovat vyšší investiční riziko a dynamicky reagovat na změny trhu.

NATLAND Group založil Tomáš Raška. Společně s Karlem Týcem, který je partnerem skupiny a odpovídá za oblast real estate, skupinu strategicky vedou.

 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • Založení skupiny Tomášem Raškou a Janem Koťátkem, původně jako M&A a transakční boutique
 • Založení poradenské skupiny APOGEO/Smart Office & Companies
 • Postupné aktivní co-investice v segmentu malých podniků a spolufinancování developerských projektů
 • Zahájení příprav výstavby rezidenčního komplexu Čakovický park ve spolupráci s firmou M&K Development jako její finanční partner
 • Start projektu Energy 21 – výstavba fotovoltaických elektráren
 • Projekt fúze skupiny LEVI International (ČR) a BGS – Distribution (SR), vstup do pozice minoritního akcionáře
 • Akvizice a záchrana prvoligového basketbalového klubu BK Pardubice
 • Minoritní vstup do skupiny alternativního obchodníka s elektřinou a plynem Lumen Energy
 • Minoritní vstup do společnosti Taiko, restrukturalizace společnosti
 • Joint venture s vietnamským telekomunikačním operátorem - VNPT Global Communication
 • Prodej BGS LEVI Group skupině eD`system Czech.
 • Úspěšný exit ze společnosti VNPT Global Communication
 • Prodej skupiny Lumen Energy majoritnímu akcionáři
 • Prodej majoritního podílu BK Pardubice
 • Převzetí a restrukturalizace stavební a developerské společnosti PROMINECON GROUP
 • Exit z poradenských společností APOGEO a SMART Office & Companies formou MBO (management buyout)
 • Akvizice, restrukturalizace a rekapitalizace fotbalového klubu SK Slavia Praha – fotbal
 • Exit ze skupiny Energy 21 prodejem investičnímu fondu Mid Europa Partners
 • Akvizice majoritního podílu EDEN SPORT INVESTMENTS LIMITED organizační složka v ČR zastřešujícího skupinu firem kolem multifunkčního komplexu v pražském Edenu
 • Investice do minoritního podílu (17,3 %) ve společnosti Pražské služby
 • Prodej podílu ve společnosti Pražské služby firmě NORTHWARD HOLDINGS LIMITED
 • Prodej podílu ve společnosti EDEN SPORT INVESTMENTS LIMITED organizační složka v ČR firmě KINGWATER HOLDINGS LIMITED
 • Akvizice EC Financial Services, významného poskytovatele nebankovních půjček v České republice
 • Akvizice 80% podílu v investiční společnosti AVANT Fund Management investiční společnost
 • Akvizice ORION 001, uzavřený investiční fond – nemovitostního fondu zaměřeného na bytovou výstavbu v rezidenční oblasti Prahy 6
 • Akvizice společnosti Prague City Golf, provozovatele exkluzivního golfového areálu v Praze
 • Prodej PROMINECON CZ (dříve PROMINECON GROUP), stavební části stejnojmenné skupiny formou MBO (management buyout)
 • Exit ze společnosti Taiko, prodej podílu majoritnímu akcionáři
 • Vstup do společnosti GAUSS Algorithmic (seed investice)
 • Přesídlení skupiny NATLAND Group zpět do České republiky
 • Změna akcionářské struktury skupiny, odchod Jana Koťátka jako jednoho ze zakládajících partnerů, vstup Karla Týce jako partnera odpovědného za RE projekty skupiny
 • Akvizice majoritního podílu ve společnosti KLIKA - BP, a.s.
 • Akvizice 50% podílu ve společnosti BELLO spol. s r.o.
 • Zahájení konsolidace golfových aktivit prostřednictvím britské společnosti EUROPE GOLF INVESTMENTS LTD
 • Uvedení nového konceptu bister pod tradiční značkou Jan Paukert, k níž skupina získala výhradní práva od dědiců Jana Paukerta

Výroční zprávy

Ostatní

Společenská odpovědnost (CSR) a trvalá udržitelnost jsou od samého počátku nedílnou součástí firemní kultury skupiny NATLAND Group.

Snažíme se pozitivně využívat svého postavení, přispívat na společensky prospěšné aktivity a pomáhat potřebným. Cítíme, že vracet část finančních prostředků společnosti, v níž žijeme a podnikáme, je správná věc. Proto skupina každoročně vydává na charitativní a sponzorské aktivity částku až do výše 10 % jejích zisků.

Natland Group, SE

 • IČO

  02936992

 • Sídlo

  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 • Zápis v OR

  obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka H 1396

 • Registrace k DPH

  ne

Více informací

Informace o příslušnosti ke koncernu

Společnost NATLAND Group, SE je jako řídící osoba součástí koncernu NATLAND Group. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Akcionáři

 • Tomáš Raška

  92% podíl na základním kapitálu

 • Karel Týc

  8% podíl na základním kapitálu

Informace při přeměnách korporací

Na společnost NATLAND Group, SE jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku přeshraniční fúze sloučením jmění zanikající společnosti NATLAND Finance S.à.r.l., společnosti založené a existující podle právního řádu Velkovévodství lucemburského, se sídlem 6 rue Eugène Ruppert, L2453, Velkovévodství lucemburské, registrační číslo B 166919, která zanikla.

Zveřejněné dokumenty

NG Holding, a.s.

 • IČO

  03018776

 • Sídlo

  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 • Zápis v OR

  obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka B 19772

 • Registrace k DPH

  ne

Více informací

Informace o příslušnosti ke koncernu

Společnost NG Holding, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu NATLAND Group řízeného společností NATLAND Group, SE jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Akcionáři

 • NATLAND Group, SE

  100% podíl na základním kapitálu

Emise dluhopisů

Valná hromada společnosti NG Holding, a.s. („Emitent“) přijala dne 3.7.2015 rozhodnutí o vydání vyměnitelných dluhopisů, tj. dluhopisů, se kterými je v souladu s emisními podmínkami spojeno právo na jejich výměnu za akcie Emitenta v celkové jmenovité hodnotě 65.780.000,- Kč.

Zveřejněné dokumenty

NG Finance investiční fond, a.s.

 • IČO

  03073866

 • Sídlo

  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 • Zápis v OR

  obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka B 19802

 • Registrace k DPH

  ne

Více informací

Informace o příslušnosti ke koncernu

Společnost NG Finance investiční fond, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu NATLAND Group řízeného společností NATLAND Group, SE jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Akcionáři

 • NATLAND Group, SE

  90% podíl na základním kapitálu

 • NG Holding, a.s.

  10% podíl na základním kapitálu

Emise dluhopisů

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti NG Finance investiční fond, a.s. („Emitent“) učinil dne 3.7.2015 rozhodnutí o vydání vyměnitelných dluhopisů, tj. dluhopisů, se kterými je v souladu s emisními podmínkami spojeno právo na jejich výměnu za akcie Emitenta v celkové jmenovité hodnotě 65.780.000,- Kč.

Zveřejněné dokumenty

NG Management, s.r.o.

 • IČO

  03018164

 • Sídlo

  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

 • Zápis v OR

  obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 226590

 • Registrace k DPH

  ano

Více informací

Informace o příslušnosti ke koncernu

Společnost NG Management, s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu NATLAND Group řízeného společností NATLAND Group, SE jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

Tým

Úspěchu a rozvoje dosahuje skupina NATLAND Group díky skvělému týmu lidí, které jejich práce baví.

Zobrazit
profil

Tomáš Raška managing partner

Zobrazit
profil

Karel Týc managing partner

Zobrazit
profil

Jana Sečkářová partner

Zobrazit
profil

David Manych partner

Investments

Jan Džbánek investment director

Julek Tegel associate

Operations & Executive

Lukáš Sobotka in-house counsel

Kateryna Dorubets senior credit analyst

Eva Němcová office manager

Kristýna Umlaufová junior accountant

Máte pro nás investiční nabídku? Chcete se přidat do našeho týmu? Zajímá Vás více naše činnost? Pak se s námi prostě spojte.

Aktuality

Pořádáme

Tradiční golfová tour, která se hraje na českých i zahraničních hřištích již od roku 2008. Slouží jako nástroj pro oslovení obchodních partnerů a pro udržení a rozvoj vztahů se stávajícími klienty. Více o tour

Podporujeme

Svaz lyžařů ČR je nejstarším národním lyžařským svazem na světě. V roce 2003 oslavil 100 let od svého vzniku. Byl založen 21. 11. 1903 v Jablonci nad Jizerou na setkání tří zástupců prvních lyžařských klubů na našem území a byl nazván Svaz lyžařů Království českého. Více informací

Kontakty

NG Management, s.r.o.
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Recepce B/5. patro
Česká republika

Tel.: +420 267 997 748
Fax: +420 267 997 793
info@natlandgroup.com

NG Management, s.r.o. organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Holdingové společnosti

NATLAND Group, SE
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

NG Finance investiční fond, a.s.
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
Česká republika

NG Holding, a.s.
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
Česká republika

Pro média

Jan Kubát
Tel.: +420 736 487 909
media@natlandgroup.com

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací